Elite Edutainment Camp Closing Ceremony

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จัดพิธีปิดค่าย “Elite Edutainment Camp 2022” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โดยการกล่าวสรุปภาพรวมของกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน และ กิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งนี้โดยฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร และ ครูต่างชาติ ตามลำดับ จากนั้นต่อด้วยการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้ไปร่วมทำกิจกรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบงานนำเสนอรายงานกลุ่มบนเวที เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียน และ ได้ฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษอีกด้วย
.
ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ทุกคนจะได้รับรางวัล และ เกียรติบัตรจากกิจกรรมค่ายของโรงเรียนในครั้งนี้
.
ค่ายปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 20 พฤษภาคม 2565
(นักเรียนและคุณครูและผู้ปกครองทุกคนได้รับการตรวจ ATK ก่อนร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย)
.
For more images please visit our Facebook Page.
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th