British vs American English

จะเกิดอะไรขึ้น หากในชีวิตจริงเราเจอคำศัพท์หรือสำนวนที่มีความหมายเดียวกัน แต่เขียนหรือสะกดแตกต่างกันตามแบบภาษาอังกฤษแบบ🇬🇧 British English และ 🇺🇸 American English?
.
และจะเกิดอะไรขึ้น หากเราเองที่จะต้องเป็นคนเขียนหรือดำเนินบทสนทนาด้วยตัวเอง และจะต้องเขียนด้วยภาษาอังกฤษแบบ 🇬🇧 British English หรือ 🇬🇧 American English?
.
🏙 เพราะในชีวิตประจำวัน เราจำเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์ สังคมหรือชุมชนที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) และภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน American English ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา โดยมีการทำรายงาน การบ้าน หรือทบทวนบทเรียนโดยอิงตามภาษาอังกฤษแบบ British English หรือ American English ครูผู้สอนที่เป็นชาวอังกฤษหรืออเมริกัน การไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา หรือการทำงานในองค์กร ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษทั้งสองแบบในหลักสูตรจะเกิดผลดีที่สุด
.
💡โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์มีความหลากหลายของครูผู้สอน ทั้งครูชาวอังกฤษและอเมริกัน ทำการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ภาษาคำศัพท์ ไวยากรณ์ และสนทนาภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงทั้งสองแบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและเตรียมพร้อมสู่การใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต เรามาดูตัวอย่างของคำและประโยคภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ และอังกฤษอเมริกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะ
.
*ที่มา: 7esl.com
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th