IQ (Intelligence Quotient)

รู้หรือไม่ว่าช่วงชีวิตในวัยเรียน นอกจากความขยันและตั้งใจศึกษาและทบทวนบทเรียนแล้ว การพัฒนาระดับไอคิวของสมองถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ ที่จะช่วยทำให้เรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 💡
.
🧠 IQ (Intelligence Quotient) คืออะไร? 🧠
ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ รวมไปถึงการใช้เหตุผลในเรื่องต่างๆ ค่า IQ ปกติ คือ 90 – 109 ความฉลาดทางสติปัญญาหรือ IQ ไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม (การเลี้ยงดู การเติบโตในสภาพแวดล้อมต่างๆ และการได้รับการพัฒนาสติปัญญาตั้งแต่วัยทารก) การดูแลตนเอง ทั้งการรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตโดยเน้นการดูแลสุขภาพ และการพัฒนาตนเอง ⚙️💎
.
ความฉลาดทางสติปัญญาสามารถพัฒนาได้ทุกช่วงวัย และในวัยเรียนก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่ง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนจะได้รับความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคม 🎓
.
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้นำเคล็ดลับง่ายๆ ในการบูสต์ความฉลาดทางสติปัญญาด้วยตนเองมาฝากนักเรียนทุกคน และขณะนี้โรงเรียนได้กลับมาทำการเรียนการสอนตามปกติเป็นระยะเวลา 1 เดือนแล้ว ขอให้นักเรียนนำเคล็ดลับไปปรับใช้ เพื่อการเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพและการใช้ชีวิตที่มีความสุขในทุกๆ วันนะคะ 😊
.

ที่มา: HealthyBrain

   

———-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th