M4 Cross-Curricular Camp Preparation Day 2023

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับกิจกรรม M.4 Cross Curricular camp ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการความรู้ในรายวิชาต่างๆที่ได้เรียนในห้องเรียน คือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์จริง

For more photographs please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool

✉️ phs@panyarathighschool.ac.th