M3 Graduation 2022/23

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 🎓🎉
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิจิตรา รัตนเพียร
โดย ดร.วาชิต รัตนเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี
พิธีเป็นการแสดงความยินดี และ ให้โอวาทกับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

For more photographs please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool

✉️ phs@panyarathighschool.ac.th