M3 Graduation Ceremony


งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 🎓🎉
ดร.วาชิต รัตนเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมวิจิตรา รัตนเพียร
โดยพิธีเป็นการแสดงความยินดี และ ให้โอวาทกับนักเรียนที่จะจบการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน
(นักเรียนและคุณครูทุกคนได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าพิธีเป็นที่เรียบร้อย)