National Scouts Day


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณตนทั้งลูกเสือและยุวกาชาด เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิจิตรา โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

For more information please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th