Chromebook and Drive-through

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2564 นี้ ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้จัด
“Edutainment Camp 2021” และ “Academic Camp 2021” หรือค่ายปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนใหม่ในรูปแบบออนไลน์ โดยเป็นการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ที่เป็นนักเรียนใหม่ทุกคนก่อนเปิดภาคเรียน
.
เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวเข้าค่ายปรับพื้นฐานในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 21 พฤษภาคมนี้ ทางโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ทุกคน โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้
.
ท่านผู้ปกครองมารับเครื่อง Chromebook พร้อมวิธีการใช้งานและสมุดค่าย สำหรับใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรูปแบบ Drive-through ด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวภายในโรงเรียน
.
ทางโรงเรียนทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนส่งมอบ รวมถึงคุณครูผู้ทำหน้าที่มอบอุปกรณ์มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือเพื่อความปลอดภัย
.
สำหรับ Edutainment Camp 2021 และ Academic Camp 2021 ที่จะเกิดขึ้นนี้โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยโปรแกรม Google Classroom ประกอบกับ Interactive Digital Resources มากมาย คุณครูจะสามารถสอนออนไลน์ แชร์เนื้อหาและแบบฝึกหัด ติดตามผลการเรียนของนักเรียน ขณะที่นักเรียนสามารถเข้าเรียน ทำแบบฝึกหัด ส่งงาน ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน รวมถึงแชร์ไฟล์ต่างๆ ระหว่างคุณครูกับนักเรียนได้อีกด้วย
.
———-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th
For more information and photographs please visit our Facebook page