Edutainment Camp 2021, Academic Camp 2021 New Normal

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ต้อนรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ทุกคนสู่ “Edutainment Camp 2021” และ “Academic Camp 2021” ค่ายปรับพื้นฐานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยทำการเรียนการสอนในรูปแบบ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.
ทางโรงเรียนได้ปรับหลักสูตรรวมถึงทำการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนการสอนปรับพื้นฐานในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการให้กับนักเรียนด้วยการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom และเครื่อง Chromebook ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ก่อนหน้านี้
.
การจัดค่ายพื้นฐานก่อนการเปิดภาคเรียนนอกจากจะช่วยให้นักเรียนใหม่เตรียมพร้อมสู่หลักสูตรการศึกษาและการเรียนการสอนของโรงเรียนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน และยังทำให้นักเรียนใหม่ได้ทำความรู้จักกันอีกด้วย
.
ค่ายปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 21 พฤษภาคม ขณะที่นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-4 มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 21 พฤษภาคม 2564
.
———-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th
For more information and photographs please visit our Facebook page