PHS Seniors Dream Jobs

จากการพูดคุยและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ “อาชีพที่ใฝ่ฝัน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ เราได้พบว่านักเรียนมีอาชีพในฝันที่หลากหลาย บางอาชีพอาจสะท้อนให้เห็นถึงความชื่นชอบในทฤษฎีหรือวิชาการในชั้นเรียน และบางอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันมาจากความชื่นชอบในเรื่องต่างๆ และได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยผู้ปกครอง ครอบครัว และโรงเรียนในรูปแบบของกิจกรรมนอกหลักสูตร
.
ไปดูกันว่า 6 อันดับอาชีพที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใฝ่ฝันเป็นอาชีพอะไรบ้าง โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนทำตามฝัน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคตนะคะ 
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th