PHS University Preparation Session with Ignite

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน Ignite แนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้หัวข้อเรื่องการศึกษาต่อ การทำ Portfolio และเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS

ภายในกิจกรรมนักเรียนได้คำแนะนำเกี่ยวกับ การเรียนหลักสูตรนานาชาติ หลักเกณฑ์การรับสมัคร ความรู้เรื่องการทำ Portfolio ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ซึ่งเป็นข้อสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษที่นิยมอีกด้วย

จากกิจกรรมแนะแนวที่ได้จัดขึ้น นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขอขอบคุณ สถาบัน Ignite ที่ให้คำแนะนำกับนักเรียนเป็นอย่างดีด้วยค่ะ

For more photographs please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool

✉️ phs@panyarathighschool.ac.th