Social and Emotional Learning

เพราะวัยเรียนถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญสำหรับนักเรียนในการเลือกเส้นทางด้านการศึกษาต่อ รวมทั้งการประกอบอาชีพในอนาคต การตระหนักรู้ถึงความถนัดและความสนใจของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดสู่อนาคตจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และเป็นสิ่งที่ตัวนักเรียนเองรวมทั้งผู้ปกครองและครู ต้องช่วยกันสนับสนุนให้เกิดขึ้น
.
ทฤษฎี “การเรียนรู้ทักษะอารมณ์และสังคม” (Social and emotional learning – SEL) จึงมีบทบาทสำคัญต่อเด็กวัยเรียน เพราะเป็นกระบวนการที่นักเรียนสามารถเข้าใจและจัดการ รวมไปถึงพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของตนเองได้ ตามหลักการแล้ว ทฤษฎีนี้ควรได้รับการปรับใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัย และนอกจากจะสามารถกำหนดและควบคุมอารมณ์ตนเอง รวมทั้งรู้ว่าตนเองชอบและถนัดวิชาอะไรแล้ว ยังทำให้นักเรียนวางเป้าหมายในการศึกษาต่อ รวมทั้งประกอบอาชีพตามความชื่นชอบและความถนัดของตนเองอีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะทำให้การเรียนไม่ใช่ “หน้าที่” หรือเรียนเพื่อสอบให้ผ่าน แต่จะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและมีความสุขในทุกๆ วันของการเรียน นำไปสู่การเกิดความมั่นใจและรักตนเองในระยะยาว
.
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้สอดแทรกทฤษฎีการเรียนรู้ทักษะอารมณ์และสังคมเข้าไปในการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ โดยครูประจำชั้นและครูรายวิชาจะคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมจากการเรียนออนไลน์หรือการมาเรียนที่โรงเรียน และคอยให้กำลังใจ กระตุ้นให้รักเรียนได้ตระหนักรู้ในความถนัดและความสนใจของตนเอง รวมทั้งให้อิสระในการเลือกเรียนวิชาต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำนักเรียนอย่างใกล้ชิด
.
———-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th