Parent Testimonials

มาฟังความรู้สึกของตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ โดยเป็นความรู้สึกทั้งจากที่ได้รับการถ่ายทอดและแบ่งปันให้ผู้ปกครองได้รับรู้โดยนักเรียน และจากการที่ผู้ปกครองเองได้สังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนตลอดระยะเวลาในศึกษาเล่าเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนค่ะ

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ภูมิใจที่ได้มีส่วนในการให้ความรู้ ขัดเกลา และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกคน โดยครูประจำชั้น ครูรายวิชาต่างๆ และบุคลากรของโรงเรียนได้รับการฝึกอบรมในการให้ความรู้และดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด ใส่ใจทุกรายละเอียด พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำนักเรียนในทุกๆ ด้าน นอกจากวิชาการแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงการดูแลด้านอารมณ์และความรู้สึกของนักเรียนอีกด้วย

 

 

 

———-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th