Sustainable Farm

นักเรียนโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์กำลังรดน้ำดูแลผักเคลและผักชีในสวนผักที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนด้วยความภูมิใจ เพราะเป็นผักที่โรงเรียนปลูกเองทั้งหมด 
.
สวนผักนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจค “Sustainable Farm” ซึ่งเป็นฟาร์มออร์แกนิคที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในการดูแลผัก เพื่อนำมารับประทานเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งปลูกฝังให้รักธรรมชาติ โดยนักเรียนจะดูแลแปลงผักด้วยการรดน้ำ และโรงเรียนจะนำผักต่างๆ ไปปรุงอาหารให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับประทาน นำไปสู่การกินอย่างมีประโยชน์ ครบถ้วนในด้านคุณค่าทางโภชนาการ และยังปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ ในระยะยาว 
.
การให้ความรู้และการปลูกฝังให้เห็นความสำคัญกับวัตถุดิบ การสร้างผลผลิตเพื่อนำไปรับประทาน รวมทั้งการต่อยอดวัตถุดิบธรรมชาติ จะเป็นความรู้ติดตัวนักเรียน ให้สามารถใช้ชีวิตและเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ชีวิตทุกรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย
.
   
.
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th