Table Manners

กิจกรรมฝึกอบรบมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก (Table Manners)

ประจำปีการศึกษา 2566 ณ Holiday Inn Bangkok

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จัดกิจกรรมฝึกอบรมมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก (Table Manners) โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณวิราจ มันจันทร์ดา ตำแหน่ง Assistant F&B Service Manager ผู้เชี่ยวชาญด้าน Food & Beverage Service มากกว่า 10 ปี ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่นักเรียนถึงการรับประทานอาหารแบบตะวันตกอย่างถูกต้อง และ มารยาทการเข้าสังคมแบบสากล

นอกจากการเรียนภาคทฤษฎีแล้ว นักเรียนยังได้ฝึกปฏิบัติจริง เพราะมารยาทบนโต๊ะอาหาร หรือ การรับประทานอาหาร เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคนต้องมีโอกาสได้ร่วมรับประทานอาหารกับผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อนฝูง หรือแม้กระทั่งพ่อแม่ นักเรียนควรนำสิ่งเหล่านี้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

สามารถรับชมวีดีโอได้ที่ : https://youtu.be/DQ5isbvJ-R4

For more photographs please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool

✉️ phs@panyarathighschool.ac.th