Sunthorn Phu Day

Sunthorn Phu Day งานศิลป์สุนทรภู่จินตกวีศรีสยาม เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ [...]

Sunthorn Phu Day2022-07-07T09:55:46+07:00

Wai Kru Ceremony

Wai Kru Ceremony พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จัดพิธีไหว้ครู [...]

Wai Kru Ceremony2022-07-06T14:45:22+07:00

PHS Student President Election 2022/23

PHS Student President Election 2022/23 ผลการเลือกตั้งในปีนี้ นางสาวกันตา โตกมลธรรม [...]

PHS Student President Election 2022/232022-07-06T14:31:40+07:00

World Music Day

World Music Day วันที่ 21 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันดนตรีโลก (World [...]

World Music Day2022-07-06T14:25:58+07:00

PHS Shuttle Van

PHS Shuttle Van เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่เดินทางมาเรียนด้วยขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะการเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า BTS โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์มีบริการ Shuttle [...]

PHS Shuttle Van2022-07-06T13:33:18+07:00

On Site Learning

On Site Learning ภาพบรรยากาศแห่งความสุขจากการเปิดการเรียนการสอน On-site อย่างเต็มรูปแบบ ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 [...]

On Site Learning2022-06-07T09:11:20+07:00

Science Experiments

Science Experiments การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หนึ่งในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ กับคอนเซ็ปต์ “วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต การทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่าย เรื่องสนุก [...]

Science Experiments2022-03-22T09:06:05+07:00