Memory Skills

Memory Skills ในช่วงชีวิตการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา “ความจำ” ถือเป็นหนึ่งใน กุญแจสำคัญ ในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จและมุ่งสู่ก้าวต่อไปในชีวิต ทั้งการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการทำงานในภายภาคหน้า [...]