Science Experiments

Science Experiments การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หนึ่งในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ กับคอนเซ็ปต์ “วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต การทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่าย เรื่องสนุก [...]