Let’s level up your English skills during semester break

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ช่วงเปิดเทอม โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์มีเทคนิคการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาฝาก ซึ่งการฝึก เรียนรู้และพัฒนาทักษะเหล่านี้ควรเกิดจากการทำกิจกรรมที่เราให้ความสนใจ หรือมีความชื่นชอบเป็นทุนเดิม จากนั้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน “การเชื่อมโยงข้อมูลที่จำกับข้อมูลที่เรามีอยู่ (Connect with Dots)”
.
จากงานวิจัยพบว่า หากเราเชื่อมโยงข้อมูลเดิม นั่นคือสิ่งที่เราจำได้อยู่แล้ว หรือมีประสบการณ์มาก่อนเข้ากับสิ่งใหม่ๆ ที่เราเรียนรู้ ความจำของเราจะคงอยู่มากขึ้น นั่นอาจหมายถึงเราจะเรียนรู้ได้มากขึ้น และสิ่งที่เรียนรู้จะยังคงอยู่ในสมองของเรามากขึ้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน และจากเทคนิคต่างๆ ที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์นำมาฝากนั้น เราจะสามารถเรียนรู้ จดจำ และนำความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ที่ได้ไปปรับใช้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ โดยไม่รู้สึกเครียด กดดันหรือมีความกังวลแต่อย่างใด ขอให้นักเรียนทุกคนใช้เวลาในช่วงปิดเทอมอย่างมีความสุข ในขณะที่ได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานไปด้วยนะคะ ☺️
.
ที่มา: psychcentral.com
.
———-

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

📞+66-81-1236530

🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th