M1 Phuket Trip 2021/22

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จัดค่ายกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 21-24 มีนาคม 2565
.
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สร้างความผูกพัน สมัครสมานสามัคคีกับเพื่อนร่วมระดับชั้น หลังจากการเรียนสอนในรูปแบบออนไลน์มาเกือบ 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
การเดินทางครั้งนี้เป็นช่วงเวลาดีๆที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมร่วมกับเพื่อนใหม่ อันเนื่องจากข้อจำกัดจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่ทำให้หลายคนไม่ได้พบหน้ากัน ไม่มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักกัน เพราะต้องเปลี่ยนวิถีการเรียนเป็นออนไลน์
.
อีกทั้งนักเรียนยังได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียนกับทีมงานชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับทั้งความสนุกสนาน และฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม
.
นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตที่สืบทอดความเป็นเอกลักษณ์มายาวนาน ได้ชื่นชมธรรมชาติ ท้องทะเล ป่าเขาในภูมิภาคใต้อันสวยงาม และได้ร่วมกิจกรรมผจญภัย Zipline ท่ามกลางธรรมชาติ ได้ชมปลา และสัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์ที่ Aquaria Phuket และสนุกสนานกับ การถ่ายภาพ 4 มิติ ที่ Trick Eye Phuket และยังได้ชมโลมาโชว์ที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงเป็นอันดับที่หนึ่งในเอเชียด้วย
.
.
(.นักเรียนและคุณครูทุกคนได้รับการตรวจ ATK ก่อนและหลังเดินทางร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย)