M6 Graduation Ceremony 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ทุกคน ที่ได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีดร.วาชิต รัตนเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์เป็นประธานในพิธี โดยดร.วาชิตได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นตัวแทนครูทุกคน ในการแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนอย่างเป็นกันเอง 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ขออวยพรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาทุกคน ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในคณะและมหาวิทยาลัยที่ตนเองปรารถนา รวมทั้งประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต 

#หมายเหตุ: ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนที่เข้าร่วมพิธีได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีการยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิดด้วย Antigen Test Kit (ATK) ที่แสดงผลเป็นลบก่อนเข้างาน และเป็นการตรวจล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

———-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th