Physical Health Examination

การตรวจสุขภาพร่างกายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 🩺👨‍⚕🧑‍⚕

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ร่วมมือกับคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลวิชัยเวช จัดการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

โดยการตรวจสุขภาพประจำปีจะประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพทั่วไป การให้คำปรึกษา การชั่งน้ำหนัก การวัดส่วนสูง การตรวจวัดสายตา โดยทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพแก่นักเรียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและสมอง เพื่อให้พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

For more photographs please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool

✉️ phs@panyarathighschool.ac.th