Chinese Language Teaching

Chinese Language Teaching ภาษาจีนกลาง หรือแมนดารินถือเป็นภาษาที่สามที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ในปัจจุบันมีผู้ใช้ภาษาจีนกลางทั่วโลกกว่า 1.3 พันล้านคน [...]

Chinese Language Teaching2022-08-16T18:16:44+07:00

Candle Procession Ceremony

Candle Procession Ceremony กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า [...]

Candle Procession Ceremony2022-08-16T18:00:32+07:00

ServICE Club

ServICE Club กิจกรรมดีๆจาก PHS ServICE Club เป็นเวลากว่า 1 [...]

ServICE Club2022-08-16T17:49:43+07:00

National Scouts Day

National Scouts Day วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณตนทั้งลูกเสือและยุวกาชาด [...]

National Scouts Day2022-08-16T17:38:28+07:00

Knowledge For Further Education

Knowledge For Further Education กิจกรรมให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา งานฝ่ายแนะแนวได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยได้เชิญวิทยากรจากสถานบัน Ignite [...]

Knowledge For Further Education2022-08-16T17:26:29+07:00

Table Manners

Table Manners กิจกรรมฝึกอบรบมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก (Table Manners) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ [...]

Table Manners2022-07-07T12:02:37+07:00

University Visit at MUIC

University Visit at MUIC โรงเรียนมัธยมปัญญารัตนได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม MUIC [...]

University Visit at MUIC2022-07-07T11:58:29+07:00

Sunthorn Phu Day

Sunthorn Phu Day งานศิลป์สุนทรภู่จินตกวีศรีสยาม เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ [...]

Sunthorn Phu Day2022-07-07T09:55:46+07:00

Wai Kru Ceremony

Wai Kru Ceremony พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จัดพิธีไหว้ครู [...]

Wai Kru Ceremony2022-07-06T14:45:22+07:00

PHS Student President Election 2022/23

PHS Student President Election 2022/23 ผลการเลือกตั้งในปีนี้ นางสาวกันตา โตกมลธรรม [...]

PHS Student President Election 2022/232022-07-06T14:31:40+07:00